Çocuk Yogası

cocuk_yogasi_antalya

Çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır.
Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar.
Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasını sağlarken, bununla birlikte kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.
Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.

Çocuk Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.

Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

Çocuk Yogasının çocuğun zihnine ve bedenine olan katkıları, sosyal ve eğitim hayatına da olumlu yönde yansımaktadır…

Çocuk Yogasının Vücuda Olumlu Katkıları
Yoga vücutta esnekliği artırır.
Yoga kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Fiziksel uyum yeteneği kazandırır.
Denge yeteneği sağlar.
Doğru nefes almayı sağlar.

Çocuk Yogasının Zihne Olumlu Katkıları
Çocuk Yogası, çocuğun
Neşeli olmasını,
Kendine güvenli ve cesaretli olmasını,
Çevresiyle olumlu iletişim becerileri kazanmasını,
Kendini ifade etme becerisini kazanmasını,
Paylaşımın keyfine varmasını,
Kişiliğinin güçlü olmasını ve
Yaratıcı bir hayal gücü ve olumlu görüş yeteneği kazanmasını sağlar.

Sporun, Yogik Egzersizlerle Dengelenmesi
Spor yarışmaya dayalı etkinliklerden oluşur; Yogada ise yarışma yoktur.
Sporun katı kuralları vardır; Yoganın ise esnek kuralları vardır.
Spor rekabete dayalıdır; Yoga rekabet amacı gütmez.
Sporda sakatlanma riski yüksektir; Yogada sakatlanma riski düşüktür.
Spor enerji kaybettirir; Yoga enerji kazandırır.

Yoganın Okul Eğitimine Katkısı
Kaliteli dinleme ve öğrenme
Dikkat süresinde artma
Problem çözme becerisi
Sınav kaygısında azalma
Güçlü ifade yeteneği
Yaratıcılık, güçlü bir hayal gücü
İşbirliğinde bulunabilme ve
Liderlik özellikleri kazanımı sağlar.